Mensen die houden van varen en het water kunnen er op een bepaald moment al eens aan denken om over te gaan tot het kopen van een eigen speedboot. Dat kan natuurlijk een uitstekend idee zijn. Dit gezegd hebbende, wanneer je ervoor kiest om een dergelijke boot te kopen spreekt het voor zich dat je ook met allerhande verplichtingen te maken krijgt. Eén van deze verplichtingen blijkt betrekking te hebben tot het afsluiten van een zogenaamde speedbootverzekering. Hiermee is het mogelijk om verschillende risico’s van je speedboot in te dekken. Wil je hier nu graag meer over te weten komen? Dan moet je, je zeker even verder verdiepen in de onderstaande informatie.

Hoe kan je een speedbootverzekering afsluiten?

Wie graag een speedbootverzekering wenst af te sluiten zal al snel tot de conclusie komen dat er een keuze kan worden gemaakt uit verschillende mogelijkheden. Er zijn dan ook drie verschillende soorten verzekeringen die je kan afsluiten. We maken hierbij een onderscheid tussen:

  1. De standaard WA-verzekering;
  2. De WA+ Casco verzekering;
  3. De WA+ Casco Plus verzekering; 

Wil je graag je speedboot op de meest voordelige manier verzekeren? In dat geval zal je meer dan waarschijnlijk willen kiezen voor het afsluiten van de standaard WA-verzekering. Echter zijn er ook nog meer uitgebreide verzekeringen af te sluiten waarmee je ook de schade aan je eigen boot verzekeren. In ieder geval, voordat je overgaat tot het afsluiten van een bepaalde verzekering voor je speedboot is het uitvoeren van een vergelijking altijd sterk aangewezen.

Wat zijn de voordelen van een speedbootverzekering?

In Nederland is het zo dat er geen sprake is van een wettelijke verplichting voor wat het verzekeren van een boot betreft. Dit betekent dat de speedbootverzekering niet verplicht moet worden afgesloten. Ondanks het ontbreken van een dergelijke verplichting is het wel zo dat het in de praktijk zeer sterk aangeraden kan zijn om ze af te sluiten. Dit omwille van verschillende redenen:

  • De schade die kan ontstaan aan je speedboot kan al snel behoorlijk hoog oplopen;
  • Ook de schade die je veroorzaakt aan derden is anders niet gedekt; 
  • In bepaalde gevallen is het afsluiten van een verzekering wel degelijk vereist; 

Ondanks het feit dat er geen wettelijke verplichting bestaat voor het afsluiten van een speedbootverzekering is het wel mogelijk dat je in een situatie terecht komt waarin een dergelijke verplichting wel geldt. Voor heel wat mensen geldt bijvoorbeeld dat ze ervoor kiezen om hun speedboot mee te nemen naar het buitenland. Geldt dat ook voor jou? Hou er dan rekening mee dat in verschillende landen houder zijn van een speedbootverzekering wel degelijk is verplicht. Dit geldt onder meer voor populaire vakantiebestemmingen als Kroatië en Spanje, maar ook in Griekenland is een dergelijke verplichting van toepassing.

Hoeveel kost een speedbootverzekering?

De premie die je moet betalen voor je speedbootverzekering wordt in de praktijk bepaald door verschillende factoren. Zo wordt er bijvoorbeeld altijd gekeken naar het soort speedboot die moet worden verzekerd. Bovendien speelt ook de motor en dan vooral diens capaciteit een belangrijke rol. Ook de gewenste dekking wordt uiteraard mee in overweging genomen. De keuze voor een WA-dekking zorgt er altijd voor dat je kan rekenen op de laagste kosten. Wil je graag je speedboot optimaal verzekerd hebben? Dan kies je bij voorkeur voor de allrisk verzekering voor speedboten.

Heb je in plaats van een speedboot een sloep? Vergeet dan niet een sloepverzekering af te sluiten!